surah 112 Al-Ikhlas (Den rena tron)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


SÄG: "Han är Gud - En, (1) Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. (2) Han har inte avlat och inte blivit avlad, (3) och ingen finns som kan liknas vid Honom." (4)

RSS 2.0