surah 106 Quraysh


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


SÅ ATT Quraysh kunde förbli enade och trygga, (1) enade och trygga vad gäller såväl deras vinter- som deras sommarfärder. (2) Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom, (3) som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen]. (4)
RSS 2.0