surah 111 Al-Masad (Ett tvinnat rep)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och hållen] förgås! (1) Vad hjälper honom [nu] hans rikedomar och allt vad han har förvärvat (2) Han skall brinna i en Eld som blossar högt, (3) och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal, (4) skall bära ett tvinnat rep om sin hals. (5)

RSS 2.0