surah 103 Al-'Asr (Den flyende tiden)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


VID DEN flyende tiden! (1) Människan förbereder helt visst sin egen undergång, (2) utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod. (3)

RSS 2.0