surah 96 Al-'Alaq (Grodden)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNLÄS I din Herres namn, Han som har skapat - (1) skapat människan av en grodd som sätter sig fast! (2) Läs! Din Herre är den Främste Givaren, (3) som har lärt [människan] pennans [bruk], (4) lärt människan vad hon inte visste! (5) Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser (6) då hon tror sig vara fri från allt beroende; - (7) till din Herre måste alla återvända. (8) VAD ANSER du om den som vill hindra (9) en [Guds] tjänare från att förrätta bön? (10) Följer han vägledningen (11) eller anbefaller han gudsfruktan? (12) Eller anser du att han [snarare] förnekar sanningen och vänder den ryggen? (13) Vet han inte att Gud ser [allt] (14) Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen - (15) luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna] - (16) och låt honom då kalla på de äldstes råd; (17) Vi skall kalla på helvetets änglavakt! (18) Nej [Profet]! Lyd honom inte, men fall ned i tillbedjan och sök komma [din Herre] nära! (19)

RSS 2.0