surah 105 Al-Fil (Elefanten)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot Elefantens armé? (1) Han gjorde deras krigslist om intet, (2) när Han sände mot dem svärm efter svärm av fåglar (3) som lät [ett regn av] stenar hagla över dem - Hans förutbestämda straff! - (4) Och [där] lät Han dem [ligga utströdda] som de torra stråna på ett avmejat sädesfält. (5)

RSS 2.0