surah 104 Al-Humazah (Baktalaren)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


ILLA SKALL det gå den som försöker finna fel hos [andra] och baktalar dem! (1) [Och] som samlar pengar på hög och [i stället för att göra gott] ägnar sig åt att räkna dem (2) i förhoppningen att hans rikedom skall ge honom evigt liv! (3) Nej [han misstar sig]! Han kommer att kastas i Hutamah! (4) Och vad kan låta dig förstå vad Hutamah betyder (5) [Det är] Guds eld, (6) som skall blossa upp och tränga in i [syndarnas] hjärtan; (7) och sluta sig omkring dem (8) i ändlösa kolonnader av eld! (9)
RSS 2.0