surah 108 Al-Kawthar (Det goda i överflöd)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! (1) Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! (2) Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd]. (3)

RSS 2.0