surah 86 At-Tariq (Den nattliga Besökaren)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


VID himlen och vid den nattliga besökaren! (1) Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder (2) [Det är] den stjärna vars ljus lyser upp [det djupaste mörker]. (3) Ingen människa [har lämnats] utan den som vakar över henne. (4) LÅT människan betrakta det som hon är skapad av! (5) Hon är skapad av flöden, (6) som väller fram ur [mannens] länder och ur [kvinnans] bäckenring. (7) Han [som har skapat henne] har helt visst makt att återskapa henne (8) den Dag då [hjärtats] innersta vrå skall granskas (9) och då hon varken kan lita till [sin egen] styrka eller till andras hjälp. (10) Vid himlen som ger regn (11) och vid jorden som öppnar sig [för att ge plats åt det som spirar]! (12) [UPPENBARELSENS ord] är ord som avgör [vad som är sanning och vad som är lögn], (13) det är inte [fråga om] skämt eller upptåg. (14) [Förnekarna] smider planer, (15) men [även] Jag smider planer. (16) Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid! (17)

RSS 2.0