surah 107 Al-Ma'un (Den minsta hjälp)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


VAD ANSER du om den [människa] som förnekar Domen? (1) Det är samme man som motar undan den faderlöse (2) och som inte uppmanar [någon] att ge dem som lider nöd att äta. (3) Det skall gå dem illa som ber (4) utan att deras hjärtan deltar i bönen, (5) de som vill ses [och berömmas] (6) men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp! (7)

RSS 2.0