surah 55 Ar-Rahman (Den nåderike)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


DEN NÅDERIKE (1) har lärt [er] Koranen. (2) Han har skapat människan (3) och lärt henne att [tänka rätt] och uttrycka sig klart. (4) Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor; (5) och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom]. (6) Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått, (7) för att ni inte skall överskrida [dessa] mått (8) utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt. (9) Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande; (10) där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster (11) och brödsäd på höga strån och örter som sprider vällukt. (12) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? (13) Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl, (14) och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga. (15) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (16)


[Han är] de två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre. (17) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (18) Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas; (19) mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida. (20) Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka (21) Från bådadera kommer pärlor och koraller. (22) Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka (23) Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta. (24) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (25) Allt på jorden skall förgå; (26) men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet. (27) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (28) Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena]. (29) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (30) [I SINOM] tid skall Vi ställa er till ansvar, ni syndbelastade varelser av båda slag! (31) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (32) Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från Honom]! (33) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (34) Ni blir måltavla för [strömmar] av eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp. (35) Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka (36) När himlen rämnar och färgas ljusröd som nygarvat läder - (37) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? - (38) Då skall ingen fråga ställas till vare sig människor eller osynliga väsen om [deras] synder. (39) Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka (40)


De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna. (41) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (42) DETTA ÄR helvetet, vars existens de obotfärdiga syndarna förnekar; (43) där skall de vandra av och an mellan [eld] och skållhett vatten. (44) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (45) MEN DEN som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar - (46) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? - (47) [två lustgårdar] med de lummigaste träd. (48) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (49) I båda flödar två källor - (50) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (51) I båda finns två slag av alla frukter - (52) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (53) [I lustgårdarna skall de saliga vila] på mjuka mattor bland kuddar, fodrade med sidenbrokad, och i båda lustgårdarna skall all frukt finnas inom nära räckhåll. (54) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (55) Där finns de med blygt sänkta blickar, som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära - (56) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? - (57) med rubinens och korallens [skönhet]. (58) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (59) Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott (60) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (61) Förutom dessa två finns [ytterligare] två lustgårdar, - (62) vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka? - (63) två lustgårdar av den djupaste, yppigaste grönska. (64) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (65) I båda flödar två källor; (66) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (67)


I båda finns [alla slags] frukter och dadelpalmer och granatäppelträd. (68) Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka (69) I dessa [lustgårdar] finns de bästa, de skönaste [följeslagerskor] - (70) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? - (71) med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar - (72) vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? - (73) som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära. (74) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (75) [Där skall de saliga] vila på rikt mönstrade mattor stödda på gröna kuddar. (76) Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka (77) VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet! (78)RSS 2.0