surah 97 Al-Qadr (Allmaktens natt)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. (1) Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder (2) Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; (3) då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. (4) Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! (5)
RSS 2.0