surah 95 At-Tin (Fikonträdet)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

 

VID FIKONTRÄDET och oliven (1) och Sinai berg (2) och detta trygga land! (3) Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad (4) men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta, (5) utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände! (6) Vad kan hädanefter förmå dig [människa] att påstå att förkunnelsen [om uppståndelse, räkenskap och dom] är lögn? (7) Är inte Gud den visaste av domare? (8)RSS 2.0