surah 93 Ad-Duha (Det klara morgonljuset)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

 

VID DET klara morgonljuset (1) och vid natten, när dess mörker tätnar! (2) Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt Hans missnöje. (3) Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit! (4) Och din Herre skall skänka dig [Sitt goda i överflöd] och du skall bli helt nöjd. (5) Fann Han dig inte faderlös och gav dig ett hem? (6) Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig (7) Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt vad du behövde (8) Var därför inte hård mot den faderlöse (9) och stöt inte bort tiggaren med barska ord. (10) Men berätta [för alla] om din Herres välgärningar! (11)
RSS 2.0