surah 77 Al-Mursalat (De som sänds ut)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNJAG KALLAR till vittnen [vindarna] som sänds ut, en efter en (1) och som kan växa till en rasande orkan! (2) Och [uppenbarelserna] som lägger fram [sanningen] (3) och därmed skiljer [rätt från orätt] (4) och ger en påminnelse, (5) som befriar på samma gång som den varnar! (6) DET SOM har lovats er skall helt visst komma, (7) när stjärnorna förlorar sitt ljus, (8) och himlen rämnar, (9) och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden, (10) och timmen slår då sändebuden kallas fram [för att vittna]. (11) Vilken är den Dag då detta skall ske (12) [Det är] Åtskillnadens dag! (13) Vad kan låta dig förstå vad Åtskillnadens dag betyder (14) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (15) Lät Vi inte [förnekarna] i gångna tider gå under (16) Och Vi skall låta senare tiders [förnekare] följa dem! (17) Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna! (18) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (19)


Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska (20) som Vi sedan lämnade i [skötets] säkra förvar (21) till en fastställd tidpunkt (22) Så har Vi fogat det - och hur förträffligt har Vi inte fogat det! (23) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (24) Har Vi inte gjort jorden till en behållare [som rymmer] (25) levande och döda? (26) Och sänkt ned i den höga, fast förankrade berg och gett er sött vatten att dricka? (27) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (28) FORTSÄTT er väg mot den [verklighet] som ni alltid förnekade! (29) Fortsätt mot den tredubbla skuggan, (30) som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna, (31) vilka liksom stockarna [i en brasa] sänder ut gnistor (32) [i en oavbruten ström], som ett rep tvinnat av eld! (33) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (34) De kommer inte att kunna säga något denna Dag; (35) ingen kommer att tillåtas urskulda sig. (36) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (37) Det är Åtskillnadens dag [då Gud skall skilja de goda från de onda och säga:] "Vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider; (38) har ni någon [oprövad] krigslist [för att slingra er undan straffet], använd den då mot Mig!" (39) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (40) DE SOM fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor, (41) och alla frukter som de har lust till [skall de få]. (42) [Och de skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar [i livet]!" (43) Så lönar Vi dem som gör det goda och det rätta; (44) men förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (45) ÄT OCH gläds åt livet en liten tid, ni trotsiga, obotfärdiga syndare! (46) Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (47) När de uppmanades att böja ryggen [inför Gud], böjde de den inte; (48) ja, förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! (49) På vilket budskap skall de hädanefter tro? (50)

RSS 2.0