surah 83 Al-Mutaffifin (De som snålar med mått och vikt)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

 

OLYCKLIGA de som snålar med mått och vikt, (1) de som vid köp kräver fullt mått, (2) men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt! (3) Tror dessa [människor] att de inte skall uppväckas från de döda, (4) ja, [uppväckas] till en fruktansvärd Dag, (5) då människorna [i all sin ynklighet] skall stå inför världarnas Herre (6)


NEJ! Registret över [de handlingar som] de som sjunkit djupt i synd [har begått finns] i Sidjdjeen - (7) och vad kan låta dig förstå vad Sidjdjeen är? - (8) [Det är] en bok med outplånlig skrift. (9) Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen, (10) som förnekade Domens dag! (11) Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit djupt i synd, (12) den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger: "[Det där är bara] sagor från förfädernas tid!" (13) Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan! (14) Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd (15) och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld, (16) medan de [hör en röst] säga: "Det är detta som ni brukade kalla en lögn!" (17) NEJ! Registret över de gudfruktigas [handlingar finns] i `Illiyyun - (18) och vad kan låta dig förstå vad `Illiyyun är? - (19) Det [är] en bok med outplånlig skrift, (20) bevittnad av dem som är i Guds närhet. (21) De gudfruktiga skall förvisso finna salighet. (22) [När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem] (23) kommer deras ansikten att ses stråla av lycka. (24) De skall få dricka [paradisets] rena vin, förseglat med [Guds eget] sigill, (25) [ett sigill] med [doft av] mysk. Låt dem som strävar [mot höga mål] tävla om [att få dricka av] detta [vin] - (26) blandat med [vatten från en källa vars namn är] Tasneem, (27) en dryck för dem som är i Guds närhet. (28) DE som har slagit sig till ro med sin synd försöker göra de troende till åtlöje, (29) och när de går förbi [någon av] dem utbyter de sinsemellan menande blickar; (30) när de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt. (31) Och när de ser dem säger de: "De där [människorna] har sannerligen gått vilse!" (32) Men de hade inget uppdrag att vaka över de troende! (33) På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen; (34)


[där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:] (35) "Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?" (36)

RSS 2.0