surah 1 Al-Fatihah (Ingressen)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN (1) Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, (2) den Nåderike, den Barmhärtige, (3) som allsmäktig råder över Domens dag! (4) Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. (5) Led oss på den raka vägen - (6) den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse! (7)RSS 2.0