surah 99 Al-Zalzalah (När jorden skälver)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv (1) och jorden kastar upp sina bördor (2) och människan ropar: "Vad har hänt med den?" (3) Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; (4) det gör den på din Herres ingivelse. (5) Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. (6) Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, (7) och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det. (8)

RSS 2.0