surah 101 Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


[EN DAG skall ni höra] det dundrande slaget! (1) Vad betyder det dundrande slaget (2) Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder (3) [Det skall dåna] en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal, (4) och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull. (5) Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt (6) gå till ett liv i lycksalighet, (7) men den vars vågskål väger lätt (8) skall se sig innesluten i en avgrund. (9) Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder (10) En [famn av] het eld! (11)

RSS 2.0