surah 56 Al-Waqi'ah (Det som måste komma)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


NÄR DET kommer som måste komma, (1) skall ingen bestrida dess verklighet. (2) [Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra]. (3) Jorden skall skakas av en våldsam skakning (4) och bergen skall smulas sönder (5) och bli till stoft, som skingras vida omkring; (6) och ni [människor] skall delas upp i tre grupper: (7) De som hör till den högra sidan - och vilka är de som hör till den högra sidan (8) De som hör till den vänstra sidan - och vilka är de som hör till den vänstra sidan (9) Och de främsta - de främsta [i tron och i att göra gott]. (10) De skall vara i Guds närhet (11) i lycksalighetens lustgårdar. (12) Många av dem är sådana som levde i äldre tider; (13) men få av dem är av senare släkten. (14) På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar] (15) skall de vila mitt emot varandra (16)


och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring (17) karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa, (18) [med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus, (19) och frukter av alla slag som de önskar, (20) och köttet av den fågel som de har lust till. (21) Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, (22) [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande skal. (23) [Sådan är] belöningen för deras handlingar! (24) Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal, inte heller ord som inbjuder till synd. (25) Men överallt hörs [hälsningen] "Fred!", "Fred!". (26) OCH DE som hör till den högra sidan - vad [väntar] dem som hör till den högra sidan? (27) Under lummiga lotusträd utan törnen (28) och blommande akacior (29) [skall de njuta] svalkande skugga (30) och ständigt porlande vatten (31) och ett överflöd av frukt (32) ur aldrig sinande förråd och som inga förbud någonsin hejdar. (33) Och deras hustrur [skall vara hos dem], upp-höjda [till en ny värdighet]. (34) Vi skall nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse (35) och skapa dem som jungfrur, (36) kärleksfulla, evigt unga liksom (37) [alla] de som hör till den högra sidan. (38) Många av dem är sådana som levde i äldre tider (39) och många är av senare släkten. (40) OCH DE som hör till den vänstra sidan - vad [väntar] dem som hör till den vänstra sidan (41) Glödheta vindar och [en dryck av] kokande vatten [väntar dem] (42) och skuggan av svart rök (43) som varken svalkar eller lindrar. (44) I det förgångna levde de ett utsvävande liv (45) och vältrade sig i grov synd, (46) och de brukade säga: "Skulle vi efter döden, sedan vi blivit mull och torra ben, återuppstå till nytt liv (47) Och kanske också våra förfäder?" (48) Säg: "De som levde i äldre tid och de som är av senare släkten (49) skall föras samman till mötet på utsatt Dag. (50)


Och då måste ni som övergav [den raka] vägen och kallade sanningen för lögn, (51) äta av det förbannade trädets frukt (52) för att fylla buken med den. (53) Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka; (54) och ni skall dricka som en törstig kamel dricker." - (55) Så skall de tas emot på Domens dag! (56) DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen (57) Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte] (58) Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen (59) Vi har bestämt att döden skall vara er följeslagare; och ingenting hindrar Oss (60) att i ert ställe sätta sådana som liknar er och att låta er uppstå i en för er okänd form. (61) Ni är ju medvetna om att ni en gång har skapats; om ni tänker efter [måste ni inse att Vi kan skapa er på nytt]! (62) Vad anser ni om det som ni sår [i åkern] (63) Är det ni som får det att gro eller är det Vi som är orsaken till detta (64) Om Vi ville kunde Vi låta allt förtorka, och ni skulle bekymrat fråga er [vad som hänt] (65) och [jämra er:] "Vilken förlust! (66) Ja, vi har berövats [frukten av allt vårt arbete]!" (67) Vad tror ni om vattnet som ni dricker (68) Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta (69) Om Vi ville kunde Vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma (70) Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp (71) Är det ni som har fått det träd att växa [vars ved ni bränner], eller är Vi dess upphov (72) Vi har skapat det som en påminnelse [till er] och till nytta och glädje för den vilsne och hungrige vandraren i ödemarken. (73) Prisa då din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet! (74) JAG KALLAR de stegvis uppenbarade avsnitten av Koranen att vittna - (75) detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! - (76)


om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära, (77) [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, (78) som inga andra än de rena skall röra, (79) en uppenbarelse från världarnas Herre! (80) Vågar ni visa er ringaktning för detta budskap (81) och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn (82) Varför - när det sista andetaget rosslar i [den döendes] strupe (83) och ni bevittnar [hans dödskamp], (84) medan Vi, fastän ni inte ser [Oss], är honom närmare än ni - (85) varför, om ni inte skall ställas till svars [för era handlingar], (86) kallar ni inte tillbaka [hans själ], om det som ni har sagt är sant (87) Om [den döende] hör till dem som skall vara i Guds närhet, (88) [skall han få] vila och ro och [välkomnas] med myrtendoft i lycksalighetens lustgård. (89) Och är han en av dem som tillhör den högra sidan (90) skall han hälsas med orden "Fred! Du är en av dem som hör till den högra sidan!". (91) Men om han är en av dem som förnekade sanningen och övergav [den raka] vägen (92) [väntar] honom en välkomstdryck av kokande vatten (93) och helveteseldens flammor. (94) Detta är den Sanning varom visshet råder! (95) Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet! (96)
RSS 2.0