surah 114 An-Nas (Människornas herre)

 

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

 

SÄG: "Jag söker skydd hos människornas Herre, (1) människornas Konung, (2) människornas Gud, (3) mot det onda som den förrädiske frestaren (4) viskar i människornas hjärtan, (5) [viskar] genom [onda] osynliga väsen och [deras likar bland] människorna." (6)

RSS 2.0