surah 88 Al-Ghashiyah (Det som skall överskugga allt)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


HAR DU hört talas om Det som skall överskugga allt? (1) Den Dagen skall [någras] ansikten vara märkta av förödmjukelse: (2) de släpar på [bördan av sin synd] (3) [på väg mot] den heta eld där de skall brinna. (4) Vid en kokande källa får de släcka sin törst (5) och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske, (6) som varken ger näring eller stillar hungern. (7) [Andras] ansikten skall den Dagen visa glädjen och (8) tillfredsställelsen över [att ha nått det mål] de strävade mot, (9) [vilande] i en högt belägen lustgård, (10) där de inte tvingas höra tomt och meningslöst tal; (11) [en lustgård] med flödande källor (12) och rikt utsirade troner, (13) där dryckesbägare har burits fram (14) och kuddar ordnats i rader (15) och [mjuka] mattor lagts ut. (16) HAR DE [som förnekar uppståndelsen] aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad? (17) Och åt himlens valv, hur det har rests (18) Och åt bergen, hur fast de har förankrats (19) Och åt jordens [yta], hur den har bretts ut (20) Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna - (21) men över deras [sinnen] har du ingen makt. (22) Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen (23) skall Gud straffa med det strängaste av alla straff. (24) Det är till Oss de skall återvända, (25) och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars. (26)

RSS 2.0