surah 94 Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


HAR VI inte öppnat ditt bröst (1) och lyft av bördan (2) som tyngde din rygg? (3) Och lagt ditt namn i var mans mun? (4) På prövningen följer lättnad! (5) [Ja,] på prövningen följer lättnad! (6) Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift], (7) och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre. (8)

RSS 2.0