surah 110 An-Nasr (Guds hjälp)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN


DÅ GUDS hjälp kommer med segern, (1) och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Guds religion, (2) lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger. (3)


RSS 2.0