surah 100 Al-'Adiyat (Stridshästarna)


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNSE de frustande stridshästarna! (1) Se hur deras [hovar] slår upp gnistor (2) när de galopperar till anfall i den tidiga morgonen (3) [och] hur de river upp moln av damm (4) när de stormar fram i stridsvimlet! (5) MÄNNISKAN är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre - (6) om detta vittnar hon själv - (7) och visar sin kärlek till rikedom i ivern [att samla mer]. (8) Vet hon inte [att] då det som göms i gravarna strös omkring (9)


och det som människorna har dolt i sina hjärtan uppenbaras; (10) den Dagen [skall det bli uppenbart att] deras Herre var väl underrättad om dem. (11)


RSS 2.0